U-8


U-8 je typ bio-organické zbraně (B.O.W.), která byla vytvořena v vývojovém programu zbraní využívajícího parazita "Plaga". Stvoření se skládá z genů nejrůznějších organismů, které byly vylepšeny a poté zakomponovány, ale v jeho podobě silně figurují zejména geny korýšů. Výsledkem také je, že se mu podařilo získat velmi silný a odolný krunýř.

Krunýř je schopný poskytnout mimořádnou ochranu a záznamy z testů prokazují, že je schopný odolat i přímému zásahu z RPG. I samotná obrovitost tohoto tvora může být chápána jako jedna z jeho předních charakteristik. Jeho velikost po celé délce se pohybuje okolo několik desítek metrů, a přestože to z něj dělá zbraň samo o sobě, zejména v případě jeho přes tři metry obrovských chodidel, ukazuje se být efektivní i při bojích na blízko. Ačkoli není moc rychlý a jeho útoky pomocí jeho chodidel se mohou protahovat, je schopny vyvinout tak silný úder, že by tím mohl prorazit i pancíř, třeba právě i u obrněných vozidel.

V břišní části U-8, která slouží k vlastní inkubaci, koexistuje létající forma B.O.W.s. Tuto létající B.O.W. nelze zaměňovat s larvami U-8 v jeho vaku, ale spíše jde o jiný druh B.O.W. V blízkých soubojích s malým počtem protivníků se U-8 ukazuje být nepřemožitelný, má-li však čelit většímu počtu oponentů, stává se pro něj jeho velikost značně problematická. Díky jeho obrovitosti se také stává snadným terčem pro střelbu z velké vzdálenosti. Právě létající forma B.O.W. tuto slabinu kompenzuje a připomíná obraz letadlové lodě a jejích palubních letadel.

Na těchto příkladech se U-8 jeví jako znamenitá bojová zbraň, ovšem vyskytují se tu i nedostatky. Prvně jde sice o obrovskou zbraň, ale je to i jeho nevýhodou, protože pro svou aktivitu vyžaduje obrovské množství energie. Proto je U-8 schopný akce jen po krátkou dobu a není vhodný pro fungování v dlouhotrvajících operacích.

Podle obchodních dokumentů Tricellu je efektivní pro nasazení při obraně základen nebo pro krátkodobé útočné operace. (V případě útočných operací je však nutné zajistit transport do cílové oblasti). Protože mimoto prošel rychlým vývinem, došlo k částečnému narušení u jeho silného krunýře, který je základním kamenem jeho obrany. Tyto místa nejsou v žádném případě veliká, ale případné útoky na tyto části mohou být pro U-8 fatální.

Navzdory některým nevýhodám jde ale také na trhu s biozbraněmi o velmi populární produkt, a to díky jeho všestrannosti, velké bojové síle a osvědčené jednoduché kontrole. Podle záznamů bylo původně vyhotovených typů U-8 a upravených typů (byla vylepšena jejich obrana vícevrstvým silným krunýřem. Rovněž na odhalených místech, který byl u U-8 nedostatkem, byl dotvořen krunýř) prodáno všehovšudy tucet prostřednictvím Ricarda Irvinga.

Rovněž se pracovalo na vývoji U-8, od kterého se očekávalo zlepšení a navýšení jeho rychlosti a časové výkonnosti, čímž bylo navrženo snížit jeho váhu za cenu obranných vlastností, nicméně vývoj se zřejmě zastavil ve fázi plánování. Protože u typu, na který během této operace narazili Chris Redfield a Sheva Alomar, byla zřetelná absence krunýře, má se za to, že šlo o U-8 z ranné produkce.

Písmeno "U" používající u U-8 odkazuje na "Ultimátní", nikoliv na "Uroboros"

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA