Spencerovy paměti 2


Jsem pro všechny požadavky, které Alex potřebuje.

Disponuje vynikajícími schopnostmi. Určuje si vhodnou dobu, bez problémů se vyrovnává s požadovanými prvkami a má schopnost s nimi nadále pracovat. Zatímco ostatní děti pouze žijí upřeně spoléhajíc ve vlastní schopnosti, Alex vyniká v osvojování si schopností druhých.

Cením si kvalit těch, kteří stojí nad druhými. Alex ode mne má k dispozici místo k výzkumu a podřízené. Nezbytné finanční prostředky, vybavení, výzkumný materiál a testovací subjekty. Jen ten čas není k ruce.

Za výzkumné místo byl vybrán ostrov nacházející se v jižních vodách. V minulosti se tam nacházel vojenský areál patřící jisté zemi, ale teď je to již dlouho opuštěné. Alex, vybavení a vědci, a několik stovek subjektů, se tam přesunuli.

Čekal jsem na dobré zprávy. Avšak po jednom měsíci jsem obdržel pouze jeden z telefonátů dožadujícího se dalších subjektů. Bylo mi sděleno, že během pouhého jednoho měsíce došlo k vypotřebování všech těch stovek testovacích subjektů.

Alex dodala: „Budete potěšen, experiment se daří“.

Rozhodl jsem se ještě vyčkat.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
9. listopadu 2015, ZvacA