Plaga „Typ 2“


Plaga, která byla objevena v jedné odlehlé evropské vesnici, se vyznačuje vlastnostmi ovládat hostitele prostřednictvím parazita. Cílem v komercializaci Plagy bylo uplatnit tuto charakteristiku a vytvořit vojáky, kteří by loajálně plnili udělené příkazy. Avšak obchodnímu uplatnění bránil jistý problém. A to, že mezi aplikací Plagy do těla hostitele a ovládnutí jeho mysli existuje časová prodleva.

Vzhledem k tomu, že Plaga se infikuje ve stavu zárodku, a až poté se vylíhne a vyvíjí, je nutný určitý čas k tomu než se jí podaří ovládnout centrální nervový systém. Přestože samotný vývin Plagy nelze v žádném případě považovat za pomalý, existuje mezi našimi zákazníky stále velké množství netrpělivých osob. Nedostane-li se "okamžitého“ efektu v případech, kdy tak bude vyžadováno, nelze očekávat, že by Plaga na trhu obstála.

Proto byla vyvinuta varianta Plagy. A tuto vylepšenou variantu nazýváme "Plaga typ 2". Typ 2 se vyznačuje tou vlastností, že mentální ovládnutí je provedeno ihned po přímém vpravení již dospělé Plagy.

Dávkovací metoda probíhá orální aplikací. Jinak řečeno, Plaga je násilně protlačena ústním otvorem. Jde sice o drastickou metodu, avšak někdy se i ten nejprimitivnější způsob ukazuje jako tím nejlepším. Orálně aplikovaný Typ 2 se skrze jícen prudce dostává do těla a započne následně parazitovat na prodloužené míše, poté centrálním nervovém systému jako páteři a mozku až nakonec dojde k ovládnutí mysli.

Během laboratorních pokusů byl u Typu 2 od vpravení do ovládnutí mysli naměřen průměrný čas kolem 10 a méně sekund. Navíc bylo potvrzeno, že se zde slučují charakteristiky původního druhu Plagy. Je-li tedy dosaženo takové způsobilosti, mělo by jít o dostatečně uplatitelný produkt k prodeji.

Zbývá obstarat data v praxi, což bude provedeno v Autonomní zóně Kijuju. Záležitosti týkající se pokusu jsou uvedeny v následujících třech bodech.

1. Nákaza
Omezit primární aplikaci Typu 2 na 10 párů subjektů a pozorovat rychlost v rozšíření následné infekce. Tedy prvním deseti subjektům je předem zanecháno dostatečné množství Typu 2.

2. Kontrola
Otestovat, do jaké míry může být potlačena agresivita Plagy přenesená na infikovanou osobu. K provedení budou zároveň hluboko do městské části navedeni členové BSAA a i od provedení třetího testu se očekává hladký a efektivní průběh.

3. Boj
Získat údaje týkající se bojové způsobilosti Typu 2. Členové BSAA nasazeni na místě budou bojovými cíli.

Závěrečné vyhodnocení testu Plagy Typu 2 bude provedeno na základě výše uvedeného experimentu.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA