Kmen Ndipaya


Tento kmen v bažinách vytvořil unikátní dřevěná obydlí, ve kterých přebývá. Jejich rozvinuté stavební techniky jsou všeobecně známy a hrály roli v restaurování zničených ruin po celém světě. To je veřejnosti dobře známá charakteristika kmene Ndipaya. Avšak, s nikým tento kmen nesdílí jedno nečekané tajemství. Tím je existence rozlehlých rozvalin táhnoucích se podzemím.

Před dávnými časy se v blízkém okolí rozléhalo obrovské království, kterému kmen Ndipaya vládnul. Udává se, že obrovské ruiny v té době představovaly hlavní královské sídlo. Za zmínku stojí způsob, kterým se volil nový vládce. Národ byl sice královstvím, ale neměl dědičný systém. Než aby se člověk stal králem z pozice své urozenosti, musel spíše všemu lidu prokázat své schopnosti a kvality, a proto bylo nezbytné během příslušných rituálů splnit úkol. V tomto rituálu bylo použito jisté rostliny, která rostla pouze na místě popisovaném jako „sluneční zahrada“ nacházející se hluboko uvnitř hlavního města.

V místním jazyce byly rostliny pojmenovány jako „Schodiště Slunce“ (Starway of the Sun). Tyto rostliny jsou velmi silně jedovaté a způsobují smrt u většiny těch, kdo ji pozřou. Avšak vzácně se objevil udatný člověk, který dokázal tuto jedovatost přemoci. Ti, kdo překonali účinky jedu, získali schopnosti překonávající ty lidské a rovněž úctu celého lidu, a tak mohli získat královský stolec. (V současnosti je možné pozůstatky tohoto rituálu vysledovat u slavnosti kmene Ndipaya prováděné každoročně k uctění duší svých předků).

Nicméně výskyt těch, kdo překonali jedovatost těchto rostlin byl velmi vzácný, a protože se dlouhou dobu neobjevil takový udatný člověk, uchovala se legenda o tom, že jeden z králů vládl nad královstvím stovky let. Není ale momentálně jisté, zda jde o prokázaný důkaz, že tento král získal způsobilost přežít stovky let nebo jde pouze o mylně tradovanou legendu.

Skutečností však zůstalo, že kdysi velmi prosperující království upadlo a ocitlo se v troskách. Proč lidé kmene Ndipaya opustili královské město a proč se přesunuli do obydlích v močálech? Protože se dochovala pouze některá nepřesná tradování, není z tohoto důvodu moc dalšího známo.

Avšak po opuštění královského města lidé kmene Ndipaya prohlásili místo za posvátné, a jeho existenci nikomu mimo kmen neodhalili. Navíc byli chlapci a muži ve věku 13-25 let v rámci tradice po dobu dvou let posíláni ke střežení tohoto místa jako jeho strážci královského města.

Pokud by byly tyto dnes nikomu neznámé, ale stále existující rozsáhlé podzemní ruiny odkryty, mohlo by to přepsat historii nejen Afriky, ale i světové civilizace. Některým organizacím se však podařilo existenci těchto ruin vypátrat. A to v 60. letech 20. století. V této oblasti s vojenskou podporou pátraly po rostlině, která byla používána v rituálech. Pochopitelně se lidé kmene Ndipaya postavili k zoufalému odporu. V době míru nadaní inženýři, avšak během války se změnili na odvážné bojovníky. To byl kmen Ndipaya.

Ozbrojeni vlastními zbraněmi a značnými fyzickými dovednostmi se postavili k odvážnému boji. Avšak, co do počtu byli v silné nevýhodě. (Údajně se tak stalo, protože mnoho mladých lidí pozřelo rostlinu „Schodiště Slunce“, aby tak získali nadlidské schopnosti). Výsledkem však bylo, že nemohli jinak, než přenechat plochu „sluneční zahrady“ dané organizaci.

Ale ještě se nevzdali. Čekají na den, kdy se objeví nový král a získají celé královské město zpět.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA