Historie Resident evil


1960s
Inženýr Michael Warren (pozdější starosta Raccoon city) zahájil práce na elektrifikaci Raccoon city.

Představitel páté generace rodiny Ashfordů, Edward Ashford, se pustil do pátrání po viru Progenitor.

1962
Oswell E. Spencer pověřil architekta George Trevora, aby navrhnul a vybudoval jeho sídlo.

1966 - prosinec
Oswell E. Spencer společně s Jamesem Marcusem a Edwardem Ashfordem objevili virus Progenitor, který umožňuje rekombinaci genů v živém organismu.

1967 - listopad
Sídlo a laboratoř v Arklayských horách na periferii Raccoon city jsou dokončeny.

Varianty viru Progenitor jsou aplikovány Lise a Jessice Trevorovým, dceři a manželce architekta George Trevora. U Jessicy se virus nepřizpůsobil a ta je následně odstraněna. Slibně se virus vyvíjel u Lisy, která se stává testovacím subjektem.

George Trevor měl původně sloužit jako testovací subjekt, ale nakonec je zlikvidován.

1968
V Evropě byla zahájena výroba tramvajových vozů pro Raccoon city, které budou městu k dispozici.

Oswell E. Spencer, společně s Jamesem Marcusem a Edwardem Ashfordem zakládají farmaceutickou společnost jménem Umbrella jako kamufláž pro jejich výzkumnou činnost.

Červenec
Edward Ashford umírá na následky infekce Progenitor virem. Jeho syn Alexander Ashford se stává šestou hlavou rodu Ashfordů.

Srpen
Umbrella zřizuje školící středisko pro výkonné pracovníky v Arklayských horách. Dr. James Marcus se stává jeho prvním ředitelem.

1969 - únor
Alexander Ashford zahájil výstavbu Antarktické základny Umbrella. Ta byla v suterénech doplněna tajnými laboratořemi pro potřeby projektu "Kód Veronica".

Listopad
Antarktická základna Umbrella a laboratoř jsou dokončeny.

1971
Projekt "Kód Veronica" je úspěšný. Dochází k narození dvojčat, chlapce Alfréda a dívky Alexie.

1977
Albert Wesker a William Birkin jsou přiděleni do Školícího centra Umbrella jako kandidáti na vedoucí pracovníky.

1978 - leden
Dr. James Marcus úspěšně vyvíjí t-virus.

Červenec
Je rozhodnuto o uzavření Školícího střediska Umbrella. Výzkum na t-viru se přesouvá do Arklayské laboratoře společně s Albertem Weskerem a Williamem Birkinem.

James Marcus nadále používá zařízení Školícího centra a nezávisle na tom pokračuje na svém výzkumu.

1981 - červenec
Alexia Ashfordová promuje na prestižní univerzitě jako premiantka již ve svých 10 letech. Je jmenována vedoucím výzkumu Antarktické laboratoře Umbrelly. Mezi Williamem Birkinem a Alexii vzniká rivalita.

1982
Alexia Ashordová použije virus "t-Veronica" na svém otci Alexanderovi, ale experiment končí nezdarem. Veřejností je zmizení představitele rodiny Ashfordů Alexandera považováno za záhadu.

1983 - prosinec
Albert Wesker se zabývá sekundární infekcí t-viru. Rovněž začíná pátrat po skutečných záměrech Oswella E. Spencera.

Alexia Ashfordová aplikuje virus t-Veronica sobě samotné a podstupuje na příštích 15 let kryogenický spánek. Veřejně je oznámeno, že Alexia zemřela během svého výzkumu nešťastnou náhodou.

1987
Michael Warren se stává starostou Raccoon city.

1988
Albert Wesker se na příkaz Oswella E. Spencera podílí na zavraždění Dr. Jamese Marcuse.

V programu výzkumu t-viru pod vedením Williama Birkina je zahájen vývoj ultimativní bio-organické zbraně - Tyranta.

V evropské Šesté laboratoři Umbrella je zahájen projekt „Nemesis“.

1991
Umbrella začíná s budováním obrovské podzemní laboratoře pod Raccoon city.

Oswell E. Spencer schvaluje projekt Williama Birkina kolem G-viru. Projekt na tomto viru je tak zahájen.

Albert Wesker je převelen ke Zpravodajskému oddělení.

1992
S finanční pomocí od Umbrelly je v Raccoon city zmodernizována radnice a postavena nová všeobecná nemocnice. Na radnici je vztyčena bronzová socha starosty Michaela Warrena.

1993
Náčelník raccoonské policie Brian Irons začíná spolupracovat s Umbrellou.

William Birkin se přesouvá do podzemní laboratoře v Raccoon city a uzavírá tajnou dohodu s náčelníkem policie Brianem Ironsem.

Alfred Ashford promuje na univerzitě v Anglii a je jmenován ředitelem Antarktické základny Umbrella. Jako výkonný činitel Umbrelly se rovněž stává velitelem základny na ostrově Rockfort.

Prosinec
Na ostrově Rockfort je dokončeno vojenské výcvikové zařízení pro účely výcviku speciálních proti-B.O.W. jednotek.

1994
Vědec jménem John z laboratoře v Chicagu je jako nástupce za Williama Birkina jmenován do Arklayské laboratoře.

Alfred Ashford na ostrově Rockfort nechává vybudovat vězení a soukromou residenci.

1996
V rámci Policejního oddělení Raccoon city je založena jednotka S.T.A.R.S. Albert Wesker je u ní přiřazen jako kapitán.

Hunk (pozdější člen Speciálních jednotek Umbrelly (U.S.S.)) na ostrově Rockfort podstupuje bojový výcvik.

1998 - květen
Imitace Jamese Marcuse se objevila ve Školícím středisku pro výkonné pracovníky Umbrella.

V Arklayské laboratoři dochází k úniku viru. Výzkumná laboratoř je zničena.

Cerberusové si vybírají první oběť. Je nalezeno zohavené tělo dvacetileté ženy.

Červen
Zpozorování Cerberusů je zmiňováno týdenníky Raccoon city.

Červenec
Umbrella do Školícího centra pro výkonné pracovníky vysílá vyšetřovací tým ve dvou sledech. První skupina je vyhlazena bio-organickými zbraněmi vyskytujících se v prostorách střediska.

Roste počet případů nezvěstných osob a obětí v okolí Arklayských hor. Raccoon city se dožaduje vyšetřování a zásahu jednotky S.T.A.R.S.

U helikoptéry družstva Bravo jednotky S.T.A.R.S. dochází z neznámých příčin k problémům s motorem a družstvo Bravo je nuceno nouzově přistát v okolí Arklayských hor.

Družstvo Bravo provádí průzkum vlaku Ecliptic Express a Školícího střediska patřící Umbrelle. Školící středisko pro výkonné pracovníky je později zničeno.

Kvůli přerušené komunikaci s družstvem Bravo je také mobilizováno družstvo Alfa.

Dochází k tzv. incidentu v panském sídle.

Kapitán družstva Bravo jednotky S.T.A.R.S. Enrico Marini zjišťuje pravou totožnost Alberta Weskera. Wesker Enrica později zastřelí.

Arklayská laboratoř a sídlo byly zcela zamořeny virem a později zničeny. Z družstva Alfa přežili čtyři lidé, z družstva Bravo jedna osoba. (Konkrétní seznam níže)

Chris Redfield
Jill Valentine
Barry Burton
Brad Vickers
Rebecca Chambers

Předtím než je Arklayská laboratoř zničena uniká i Albert Wesker.

Srpen
Původní člen jednotky S.T.A.R.S. Chris Redfield získává informace o "G-viru" a odjíždí do Evropy. Jeho cílem je Umbrella.

Září
Skrze hlodavce dochází k rozšíření viru a celé Raccoon city je kontaminováno. Ve městě se hromadně objevují případy tzv. "nemoci způsobující kanibalismus". Incident je sledován.

William Birkin dokončuje G-virus.

Hordy zombií útočí na policejní stanici města Raccoon city.

Policejní stanice je zdevastována. Náčelník Brian Irons propadne záchvatu šílenství. Starosta Michael Warren uniká z Raccoon city zanechávajíc ve městě svou dceru.

Do města Raccoon city doráží jednotka UBCS (Umbrella Biohazard Countermeasure Service) a zahajuje operace k záchraně civilistů.

Policejní kadet Leon S. Kennedy přijíždí do Raccoon city. Ve stejnou dobu se do města dostává také Claire Redfieldová.

Umbrella nasazuje novou B.O.W. Nemesis-T typ. Ta začíná stopovat původního člena jednotky S.T.A.R.S. Jill Valentineovou.

Umbrella do města vysazuje masově produkované Tyranty.

Claire Redfield a Leon Kennedy unikají z města a zachraňují s sebou dceru Williama Birkina Sherry.

Intervence americké armády, nad městem je vyhlášeno stanné právo.

Přeživší z jednotky UBCS jsou využíváni pozorovatelem Umbrelly Nikolaiem Zinovievem a umírají jeden po druhém. Městská nemocnice je vyhozena do povětří.

Hunk ze Speciální jednotky Umbrelly získává vzorek G-viru, stejně tak špiónka Ada Wongová.

Podzemní laboratoř Umbrelly je zničena.

Říjen
Vláda Spojených států rozhoduje o zahájení "Sterilizační operace". Raccoon city má být na základě nařízení Prezidenta zničeno raketovým útokem.

Prosinec
Claire Redfieldová proniká do Pařížské laboratoře Umbrelly, ale je dopadena a uvězněna na ostrově Rockfort.

Neznámá speciální jednotka vedena Albertem Weskerem útočí na ostrov Rockfort. Dochází k úniku t-viru a celý ostrov je zamořen.

Claire Redfieldová, které se podařilo utéct z vězení na ostrově Rockfort, podává zprávu Leonu S. Kennedymu skrze e-mail. Údaje o její lokaci jsou předány jejímu bratru Chrisi Redfieldovi.

Jill Valentineová, která unikla z Raccoon city, doráží k úkrytu Chrise Redfielda, nicméně Chris tou dobou již vyrazil na ostrov Rockfort.

Alfred Ashford uniká z ostrova Rockfort.

Po příjezdu na ostrov Rockfort se Chris Redfield opět setkává s Albertem Weskerem.

Na Antarktické laboratoři Umbrella se z kryogenického spánku probouzí Alexia Ashfordová.

Alfred Ashford umírá.

Claire Redfield se shledává se svým bratrem Chrisem na Antarktické základně Umbrella. Společně likvidují Alexii.

Claire a Chris unikají z Antarktické základny Umbrella a ta je následně zničena.

2002
Jack Krauser finguje svou smrt při nehodě a připojuje se k tajné organizaci vedenou Albertem Weskerem.

2003 - únor
Jill Valentine a Chris Redfield se podílí na operaci na zlikvidování bio-organických zbraní v Kavkazské laboratoři Umbrella v Rusku. Úspěšně je vyřazena B.O.W. označená jako T-A.L.O.S.

2004
Dcera amerického prezidenta Ashley Grahamová je unesena sektou Los Illuminados (přímým pachatelem je však Jack Krauser)

Leon S. Kennedy přidělený k její ochraně, dostává rozkaz k vyšetření únosu.

V jisté vesnici v Evropě je Leon S. Kennedy infikován embryem parazita Plaga. Společně s Ashley, která je rovněž embryem infikována, se ukrývají v kostele.

Později se dočasně přesouvají do hradu, kde je Ashley znovu unesena Ramonem Salazarem, osmým představitelem rodu Salazarů, který je stoupencem uvedené sekty. Ashley je Krauserem převezena na ostrov. Leon se střetává se Salazarem a poráží jej.

Leon na cestě k ostrovu se setkává s Ashley. Poráží vůdce sekty Osmunda Saddlera a také Jacka Krausera. Pomocí vybavení na ostrově se Leonovi a Ashley podaří odstranit parazity ze svých těl.

Ada Wongová od Leona získává vzorek parazitu Plaga.

Leon a Ashley se z ostrova dostávají pomocí vodního skútru.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA