Luisovy zápisky 5


Problematika, zda může být parazitická „Plaga“ odstraněna, poutala pozornost již od počátku výzkumu na tomto parazitu. Ale účelem není vyléčení, ale jak se zdá, tak jde o ověření toho, jak předejít odmítnutí parazita hostitelovou vůlí.

Soudě dle závěrů je možné Plagu pouze zničit speciálním zářením, a to předtím než se vyvine v dospělého jedince. Nicméně zabití Plagy ve stavu napojenou na nervy, čímž také dochází k přenášení bolesti na hostitele, může vést k těžkému narušení vědomí.

Mělo by být poznamenáno, že pokud je v této chvíli Plaga již vyvinutá, zemře i host. Ovšem s ohledem na to, co by následovalo, mohou ti, co zemřou, být šťastnější.

Resident Evil 4 dokumenty / documents
12. prosince 2015, ZvacA