Příručka spalovny odpadu


Tato spalovna odpadu je jedním ze zařízení, které zpracovává odpadní materiál vytvářený jednotlivými výzkumnými ústavy. Továrna provádí spalování odpadu i zastaralého výzkumného vybavení, které není možné zlikvidovat chemickým procesem v plynové likvidační komoře, a zároveň slouží jako dodavatel energie poskytované výzkumným zařízením skrze výrobu tepelné energie. Nashromážděná elektřina je vyráběna a uskladňována v obrovské akumulační baterii uložené v suterénu závodu, která ve stavu nouze funguje také jako záložní zdroj napájení.

Obvod nouzového napájení se zprovozní poté, jakmile jsou přiložené jednotky záložního obvodu zapojeny do svých patic. Pokud však k zapojení nedojde, je možné systém zprovoznit tím, že záložní jednotky budou zasunuty manuálně.

Resident Evil 3: Nemesis dokumenty / documents
2. prosince 2015, ZvacA