Příručka pro lékařské zařízení


Lékařské vybavení Umbrella

Zástupce pro Severní Ameriku
Douglas Lauper

Pro obsluhu syntetizátoru na vytvoření tekutiny vakcíny, prosím nejprve proveďte následující záležitosti. Přípravy na fungování syntetizátoru musí být úplné.

1: Je potřeba zajistit dostatečnou dodávku elektrické energie
2: Umístěte nádobku pro kultivovanou tekutinu do přístroje

Jestliže jsou podmínky pro fungování syntetizátoru splněny, je přístroj schopen provést sloučení kultivované tekutiny. Sloučení tekutiny prosím proveďte pomocí obsluhy pětice páček. Dvě měřidla určují míru kolísání syntetizátoru. V případě, že se míry současně vyrovnají v bodě sloučení na středu měřidel, dojde k automatickému sloučení a vytvoření kultivované tekutiny vakcíny, a proces bude dokončen.

Resident Evil 3: Nemesis dokumenty / documents
2. prosince 2015, ZvacA