Písemné instrukce pro operaci


UBCS Echo tým

Primárním úkolem Echo týmu je vyčištění městských částí a evakuace přeživších civilistů k prostorám hodinové věže. Prioritu zaměřit na zaměstnance organizace Umbrella (s odměnou). Znovu oživlé subjekty (označované jako zombies po jejich smrti způsobené kontaminací) mají vysokou odolnost, takže lze očekávat obtíže při jejich likvidaci. Buďte pozorní.

Evakuace z operační oblasti

1. Evakuaci proveďte na konci operace, případně v momentě, jestliže nebude možno pokračovat v přidělené misi.
2. Naveďte evakuační transport připravený nedaleko předměstí k přistání na zahradním dvoře budovy s hodinovou věží.
3. Za signální znamení bude považován zvon v hodinové věži, který bude znamenat ukončení operace, nebo ohlášení o jejím selhání všem jednotkám ve městě.


Resident Evil 3: Nemesis dokumenty / documents
2. prosince 2015, ZvacA