Městský průvodce


Městský průvodce: komentáře primátora města
Historie našeho starosty a města


Drazí spoluobčané!

Raccoon city poskytuje svým obyvatelům mimořádné bezpečí a zajištění. Je městem, které přitáhlo obchodní pozornost všudypřítomné a vážené společnosti Umbrelly. Značné množství dotací od této společnosti bylo velkoryse investováno do bezpečnostních složek a k vybudování sociálních a veřejných zařízení. Rok 1992, který rovněž byl rokem mého již pětiletého období ve funkci primátora, byl pro Raccoon city zvláště významný. S finanční pomocí od Umbrelly byla zmodernizována jak chátrající budova radnice, tak byla zbudována i nová moderní všeobecná nemocnice. Téhož roku byla na radnici vztyčena také bronzová socha s vlastní bustou jako projev uznání za spoluúčast na rozvoji města. Před více než 35ti lety jsem do tohoto města zavítal jako technik a podílel se na pracích v rozšiřování městské elektrifikační sítě i na zbudování jeho tramvajové dráhy. Znalosti našich předků podpořily rozvoj Raccoon city a my tak byli schopni dosáhnout této současné nadějí naplněné éry. Slibuji, že svou pozici maximálně zužitkuji pro budoucí rozvoj tohoto města a uchování jeho tradice.

Starosta Raccoon city
Michael Warren

Resident Evil 3: Nemesis dokumenty / documents
2. prosince 2015, ZvacA