Informace o bezpečnostním systému laboratoře


1F

Heliport
Využívání Heliportu je vyhrazeno pro vedoucí pracovníky a osoby zabývající se správou. Kromě toho je omezení v případě mimořádné události zrušeno.

Průchod pro nástup do helikoptér
Vstup osob bez doprovodu výzkumných poradců nebo velitele bezpečnostního oddělení není povolen. Ihned zastřelit neidentifikovatelné osoby.

Výtah
V době mimořádných situací přestane výtah pracovat.

B2F

Projektová místnost
Projektová místnost je ustanovena pod Divizi speciálního výzkumu. Právo o jejím použití svěřena dohlížiteli Keithu Irvingovi

B3F

Celní prostory
Odbor řízení pro hygienu spravuje celní prostory. V případě aplikování viru testovacímu subjektu, je nezbytná přítomnost výzkumného poradce (E. Smith, S. Ross, A. Wesker).

Trojí uzamčené dveře
Vstup je zakázán s výjimkou lidí, kteří vyjmou vstupní kódy. Protože vedoucí výzkumu každého bloku užívají pověření na exkluzivní výstupní terminály, mohou vyjmout tyto vstupní kódy.

Rozvodna (napájecí reaktor)
Protože pro palivo využíváme nitro-směs, je vstup pro kohokoliv, s výjimkou centrálou vyslaných kontrolorů, zakázán. Vedle toho, v případě obdržení zvláštních instrukcí nejsou tímto výzkumní poradci omezeni.

Výstupní terminál pro vstupní kódy
Osobám jiným než vedoucímu výzkumu je zakázáno udělit oprávnění.

B4F

Nejdůležitější důvěrná záležitost
Co se týče zprávy o pokroku "Tyranta" podrobenému aplikaci "t-viru"...

(následující je nečitelné)

Resident Evil dokumenty / documents
30. listopadu 2015, ZvacA