FAX


Do: Odbor řízení hygienických opatření     Sbor vedoucích
Od: Raccoonská divize pro speciální výzkum     Výbor pro prevenci nehod

Je zakázáno komukoliv nahlížet do tohoto sdělení, s výjimkou zainteresovaných stran. Vedle toho, ihned co bude obsah tohoto dokumentu vyrozuměn, musí být zlikvidován.

Týkající se záležitosti úniku "t-viru", je předpokládáno, že hrubý odhad škody daleko přesahuje původní hlášení.

Prvním problémem je, že více jak polovina výzkumníků byla infikována "t-virem" a zemřela, a u většiny přeživších se rovněž již objevily specifické symptomy tohoto viru. Druhý problém spočívá v tom, že zvláštní bezpečnostní jednotka byla téměř zlikvidována, a přísně utajené záležitostí výzkumu náležející k naší společnosti jsou nestřeženy a zcela vystaveny vnějšku. Zejména k tomuto bodu by měly být zahájeny příslušné kroky bez dalšího průtahu.

A třetím problémem je, že mnoho testovacích subjektů je mimo kontrolu a pohybují se zcela volně. Přestože je na místě podotknout, že zmasakrovaná torza zázračně dokládají úspěch našeho výzkumu, je taky velmi pravděpodobné, že tímto tempem bude materiál zachycen tiskem.

Domníváme se, že byste měli uvážit "zásadní a okamžité řešení".

Zejména se zdá, že intervence státní policie a S.T.A.R.S. v Raccoon bude rychlá. Rovněž v této oblasti by měla být přijata určitá opatření.

Resident Evil dokumenty / documents
30. listopadu 2015, ZvacA