Informace pro kandidáty na pozici výkonných zaměstnanců


Účel založení školícího centra

Jedná se o školící zařízení pro vyškolení osob, které se postarají o budoucnost Umbrelly. Bez ohledu na věk, rasu či národnost, naše zařízení odesílá pouze ty, kteří absolvovali vrcholný výzkum tak, jako vedoucí představitelé Umbrelly celého světa. Očekávám, že pro vás nadejde dne, kdy vedení podobně uplatníte. Politika školícího centra

„Disciplína – poslušnost –loajalita“ Tato tři slova jsou pro naše zařízení „zákon“ a představují směrnice pro všechny zaměstnance Umbrelly. Pokud si vždy vezmete tato slova k vašemu srdci a oddáte se výzkumu, budete moci dosáhnout velké slávy.

Výkonný ředitel školícího centra Umbrella James Marcus

Resident Evil 0 dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA