Hlášení o B.O.W.


V předešlém výzkumu, když došlo k přímé aplikaci Progenitoru do organismu, vedla rychlá buněčná změna nejen ke zničení původní tkáně, ale ukázalo se zřejmé, že co se týká hlediska kontroly jako zbraní, nebyla tato metoda optimální. Navíc, je nutné provést fúzi na buněčné úrovni, aby se tak umožnil růst organismu. Provedl jsem některé experimenty, abych zaznamenal výsledky. Toto je následující zpráva:

Hmyz
Protože existují již od pradávných dob, dosáhli tyto organismy z poloviny evoluční slepé uličky. I když je vpraven Progenitor virus, jedinými vypozorovanými změnami byly zvýšená agresivita a nárůst do gigantických rozměrů s nesmírnou energií. Za momentálních podmínek je velmi obtížné je prakticky využít jako B.O.W.s.

Obojživelníci
Překvapivě, výsledkem aplikace Progenitor viru do žáby, byl vývin jazyka a skákací schopnosti. Nicméně nebyly vůbec vypozorovány žádné změny v inteligenci. Predatorní instinkty byly příliš silné a stvoření se pokoušelo zkonzumovat cokoliv, co se hnulo. Mohou být zaznamenány limity jako B.O.W.

Savci
Progenitor virus byl začleněn do buněk opice a její geny byly přeneseny na oplodněné opičí vejce. Následkem bylo, že jedinec, který se zrodil, vykazoval zlepšenou agresivitu a byl rovněž vypozorován jistý rozvoj inteligence. (Snad následkem vedlejšího účinku došlo k zhoršení zraku, avšak jako kompenzace byl vypozorován nárůst sluchové ability.) Jako zbraň je nicméně stále nepostačující. Mimo to, nejsou-li jako základ použiti lidé, další vývoj se neočekává.

Resident Evil 0 dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA