Zpráva nové rodině


Sire Alfrede

Ze srdce Vám gratuluji k nástupnictví hlavy rodiny Ashfordů.

Dle tradice rodu Ashfordů bych Vám tímto chtěl slavnostně předat tuto keramickou vázu.

To vychází z tradice, kdy tehdejší komorník upomínkou daroval zlatý čajový šálek zakladatelce rodiny Ashfordů Veronice, jako výraz moudrosti a její věhlasné krásy.

Druhý a třetí představitelé rodiny, Stanley a jeho syn Thomas, byly rovněž obdarovány umělecky podobnými šálky, aby mohli dosáhnout věhlasu jakého dosáhla před nimi Veronica.

Pozice pána rodiny se poté přesunula od Sira Thomase... k jeho bratru dvojčeti Siru Arthurovi. A poté přešlo na Sira Edwarda, Vašeho dědečka. To byla doba, kdy se rodina Ahsfordů těšila jejího zlatého věku. Sir Edward rovněž dosáhl založení obrovské farmaceutické společnosti nazvané Umbrella.

Nicméně, když Sir Edward skonal, a Váš otec Sir Alexander nastoupil na jeho místo, proslulost rodiny Ashfordů postupně upadala.

Přeji Vám, aby stejně jak se bude navěky lesknout tato váza, přetrvala pod Vašim vedením i rodina Ashfordů.

Majordomus rodiny Ashfordů
Scott Harman

Resident Evil: Code Veronica X dokumenty / documents
4. prosince 2015, ZvacA