Alfrédovo doznání


Má sestra Alexia je geniální a výjimečně krásnou osobou. Moje všechno. Pokud si to Alexia přeje, tak i za cenu vlastního života překonám všechny obtíže a posloužím svému účelu. Pro Alexii musíme uspíšit obrození rodiny Ashfordů, která upadla během pokolení mého zesnulého otce Alexandera. Společně s Alexií znovu získáme pro náš rod slávy.

Jakmile dojde k obrození, vybuduji palác, ve kterém se budou shromažďovat pouze urození.

Nesmím Alexii vystavit na oči neurozeným. Mé milované Alexii dám svůj život. Alexia bude světu vládnout jako mravenčí královna a já ji budu sloužit.

Ano, to je mým snem a důkaz mé lásky k Alexii. Pro to jsem přišel na tento svět. Blíží se den, při kterém se lůza bude Alexii a mně klanět k nohám.

Věnováno mé milované Alexii.

Alfred Ashford

Resident Evil: Code Veronica X dokumenty / documents
4. prosince 2015, ZvacA