Alexandrovy memoáry


Můj otec, Edward, objevil společně s aristokratem Sirem Spencerem virus Progenitor a několikrát se podíleli na výzkumu pro jeho uplatnění ve vojenství. Brzy se výsledky z výzkumu dostavily a další varianty Progenitor viru se začaly obecně nazývat t-virem. Aby tento výzkum zamaskovali, založili tito duchovní otcové farmaceutickou společnost Umbrella.

Já, syn, specializovaný na genetické inženýrství jsem prosadil přísně tajný projekt, abych podpořil výzkum mého otce. Avšak můj otec uprostřed tohoto projektu skonal a mé bádání se dostalo do obtíží. Za mého pokolení výzkum na t-viru značně za ostatními badateli zaostal a já tak znectil jméno rodu Ashfordů, začínající od naší velké zakladatelky, Veronicy.

Půjde-li to tak dál, Umbrellu opanuje Spencer. Projekt musí co nejdříve pokročit, aniž by to Spencer zaregistroval.

Po uvážení všeho jsem se rozhodl připravit špičkové výzkumné zařízení uvnitř přepravní stanice s využitím ruin opuštěného dolu na Antarktidě.

V zařízení se pokouším vybudovat identické prostory založené na plánech mého sídla zanechaných po zesnulém Trevorovi.

Pro potřeby utajení jsem se rozhodl tomuto přísně tajnému projektu dát krycí název. Po zakladateli Ashfordů, nádherné Veronice, u které doufám v reinkarnaci. Výsledky tohoto výzkumu, hodny jejího jména, musí opět Ashfordům přinést věhlas.

Resident Evil: Code Veronica X dokumenty / documents
4. prosince 2015, ZvacA