Warning: include(.../.../000-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 25

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 25

Zpráva o vývoji nového virového kmene


V momentě, kdy byla dokončována genová analýza nově objeveného viru Abyss, byla skrze jistou národní organizaci výzkumnému institutu mezinárodní farmaceutické společnosti nabídnuta spolupráce. Jejich myšlenkou bylo vyvinout experimentální virovou variantu tak, že by do Abyssu byl inkorporován zbraňový virus nazývaný t-virus.

Dokončený virus, založený na genech mořských organismů, měl zjednodušit produkci takových B.O.W. Rovněž by se znovu rozvinuly možnosti pro vývoj biologických zbraní.

Výzkum na novém viru se však dostal do obtíží. Geny u t-viru umožnily infikování napříč druhy všech organismů. Avšak nebylo možné udržet silnou a rychlou mutaci získanou z Abyssu, při které docházelo ke kolapsu tělní tkáně infikovaných.

Tento problém mohl být vyřešen celkovým potlačením virové aktivity v počátečních fázích infekce, aby došlo v průběhu času ke stabilizování. Došlo navíc k vytvoření nečekaného vedlejšího výsledku. Přestože bylo zamezeno kolapsu, těla subjektů ovlivněná novým virem z poloviny zkapalněla, včetně mutací kostních tkání.

Tento infekční agens zajistil měkkou tělní odolnost, čímž bylo umožněno jako přízrak zaútočit na cíl i z malých průzorů. Rovněž došlo k rozpuštění kostní struktury, která splynula s vnější kůží, končetiny byly zesíleny, a potvrzen byl také typ s ostrou zbraní.

Na základě této charakteristiky byly lidé infikovaní tímto novým virem nazvání jako „Ooze“, což má vyjadřovat přibližně „kapající věci“. Ačkoli jejich vzezření mírně vykazuje humanoidní formu, nejsou tu patrné pozůstatky z jejich minulých životů a je vhodnější o nich mluvit spíše jako o znetvořených monstrech.

Při infekčních experimentech s testovacími subjekty je dokončení viru jen otázkou času. Nicméně není-li virus pro trh s biologickými zbraněmi vyvinut společně s vakcínou, jako obchodní artikl to nestačí.

Pro tento účel potřebujeme množství klinických dat. Najít protilátky z malého počtu testovacích vzorků by byla náhoda a velmi časově náročná záležitost. Pro vyšší místa potřebujeme umělou pandemii. Co jsem slyšel, je to zřejmě nekompromisní teorie. Ale dneska se tomu nedá říct jinak než bioterorismus….

Resident Evil: Revelations dokumenty / documents
15. ledna 2016, ZvacA
Warning: include(.../.../000-report.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 65

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-report.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 65Warning: include(.../.../000-menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 122

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 122

Warning: include(.../.../000-copy.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 131

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-copy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/reveldoc/zpvyvnewvirkmecd654rev.php on line 131