Záznam o pokusném subjektu alfa


26. září 1996

Zahájili jsme již nějakou dobu připravovaný experiment. Subjekt označený alfa je odsouzenec k trestu smrti, který byl vybrán, aby se podílel na medicínském pokusu. Před měsícem byl subjekt převezen sem do tohoto zařízení, ale nedozvěděl se, co se s jeho tělem stane a zdá se, že má strach.

Níže je uveden průběh experimentu:

Den 1: zahájení experimentu

Stimulace vyvolána kovovou tyčí vsazenou do čelního laloku a utlumení u subjektu vnímání bolesti. Zakládáno na humánním hledisku, aby bylo vnímání bolesti odstraněno pro následující experimenty.

Den 4: odstranění oční bulvy

Oční bulva odstraněna a sledována nevizuální reakce na vnější podněty.

Den 14: nabytí síly svaloviny prostřednictvím vylepšujících činidel

Aplikováním zlepšovačů došlo ke zvýšení svalové síly a pozorován byl mimořádný vývin svalových vláken. Váha se od předchozích pokusů rovněž výrazně navýšila a do budoucna je pro různé experimenty nutné přijmout limity.

Den 36: zostření sluchu

Vypozorováno zostření sluchu jako vedlejší efekt na minulé odstranění oční bulvy. Je to schopné i ze vzdálenosti přesně určit směr, odkud se zvuk šíří.

Den 41: ukončení experimentu

Subjekt unikl, experiment přerušen.

Přestože přišel o zrak, díky aplikování svalových vylepšováků a zuřivosti nabyté opakovanými pokusy na mozku, se nachází ve velmi nebezpečném stavu. U jeho sluchu se očekává, že bude citlivější než kdy dřív. Během odchytu je potřeba veliké obezřetnosti a vyvarovat se náhlých zvukových podnětů.

Resident Evil: Dead Aim dokumenty / documents


© 2011-2017 Tricell.cz, Resident Evil Fansite
Poslední novinky:     Resident Evil 7 získává první DLC „Banned Footage vol.1“   •   RE7 Live-action trailer   •   Může být Glenn Arias agent Hunk?   •   Stahujte fanouškovské demo Resident Evil 3.5   •   Druhý trailer na Resident Evil: Vendetta