Bloodshot


Velmi vzácně, avšak mezi zombies, které byly spatřeny v tomto teroristickém útoku, se vyskytly i případy zombies, jež se přetvořily do nových druhů při poškození v oblasti hlavy. Tento druh zombie je nazýván jako "Bloodshot" a pro jeho vzhled je charakteristické odkryté svalstvo po celém jeho těle.

Bloodshot se oproti běžným zombiím vyznačuje obrovskou fyzickou způsobilostí a na své oběti se vrhá pomocí úsečných pohybů, při kterých se z nich pokouší vyrvat kusy masa. Má se za to, že efekt takovéto "mutace" leží v charakteristice C-viru, který se v těchto zombies nachází.
Leon S. Kennedy se s tvorem Bloodshot setkal v Tall Oaks a pro FOS podal následující zprávu:

"Stejně jako u t-viru, se bylo možné setkat i s mutacemi u těchto infikovaných osob. Mezi charakteristikami bylo možné vysledovat i tu, při které se virus byl schopný aktivovat, jakmile byl hostitel vystaven vnějšímu zásahu (útoku), což vedlo k jeho mutaci do zcela nového typu.

Když jsem uviděl tento nový druh pojmenovaný jako Bloodshot, okamžitě jsem si vzpomněl, že jsem se s obdobnou přeměnou setkal již u t-viru. Mám na mysli Lickera. Zmutované monstrum z Raccoon city, které poslalo mnoho přeživších na onen svět. Šlo o infikovaného člověka, jehož tělo bylo tak prolezlé t-virem, že následně zmutoval."

Přesně jako u mutace Lickera se předpokládá, že podobný efekt má v případě Bloodshot i C-virus. Bloodshot se vyvine tak, že virus se aktivuje uvnitř těla nakaženého a následně dojde k rapidní mutaci.


Přesně jako u této mutace, poskytuje podobný efekt i C-virus, který se aktivuje uvnitř těla nakaženého, čímž se jeho tělo rapidně začne přeměňovat tak, že dojde ke zrození Bloodshot formy.

Resident Evil 6 dokumenty / documents


© 2011-2017 Tricell.cz, Resident Evil Fansite
Poslední novinky:     Resident Evil 7 získává první DLC „Banned Footage vol.1“   •   RE7 Live-action trailer   •   Může být Glenn Arias agent Hunk?   •   Stahujte fanouškovské demo Resident Evil 3.5   •   Druhý trailer na Resident Evil: Vendetta