Zpráva o provedení opatřeních proti úniku informací


Hlášení, že na základě pokynů byly provedeny úkoly týkajících se níže uvedeného.

8:53
Všechen výzkumný personál nastoupil do autobusu.

8:57
Výjezd z výzkumného objektu a směřování na letiště.

9:22
Vypuštěn uspávací plyn, všechny cíle určené ke zlikvidování ztrácí vědomí.

9:25
Zastavení, proces zahájen mimo vozidlo.

9:44
Proces dokončen.

11:03
Subjekty shromážděny, návrat do výzkumného zařízení.

11:35
Subjekty spáleny ve spalovacích pecích pod továrním zařízením. Také spáleny osobní věci patřící badatelům.

13:10
Dokončena likvidace všech subjektů i osobních věcí. Všechny pokyny úspěšně splněny.

Konec

Resident Evil 5 dokumenty / documents