Warning: include(.../.../000-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 25

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 25

Tricell


Tricell představuje konglomerát tvořený třemi divizemi - divizí přepravní, divizí pro rozvoj zdrojů a farmaceutickou divizí.

Historie Tricellu se datuje až do éry označované jako „Věk zámořských objevů“. Bohatý evropský obchodník Thomas Travis stál v čele „Obchodní společnosti Travis“, která byla předchůdcem dnešního Tricellu. Travisova obchodní společnost získala obrovský profit při obchodování s asijskými destinacemi a položila základy dnešní přepravní divize Tricell. 19. století Travisův podnik přivítal jako úspěšně rozvinutá přepravní a obchodní společnost.

Během 19. století nejmladší ze sedmi sourozenců rodiny Travisů jménem Henry Travis využil svého jmění a naplánoval expedici napříč africkým kontinentem. Bylo to v době, kdy se zájmu tisku těšily články o afrických badatelích, jakým například byl David Livingstone. Africká expedice byla touto formou inspirována a následně se promítla do osudů Travisovy obchodní společnosti.

Výpravy Henryho Travise byly zaměřené na celý africký kontinent a bylo jich provedeno celkem pět. Jeho expedice byly podporovány bohatstvím rodiny Travisů, ale Henry sám se během několika přestávek mezi expedicemi nikdy do rodné země nevrátil. Místo toho volil možnost pobývat v přímořských městech Afriky, kde připravoval další výpravu. Domů se definitivně vrátil až s ukončením jeho páté expedice. Udává se, že to bylo dlouhých 34 let od jeho počátečního odjezdu.

Ze zápisků z jeho výprav bylo vytvořeno obrovské dílo, v rozsahu celých 72 svazků, zachycující historii jeho bádání a pojmenované jako „Konspekt přírodní historie“. Tato kniha v sobě nezahrnovala pouze obsah týkající se přírody afrických zvířat, rostlin, hmyz, nerosty. čo geologii, ale rovněž se zabývala i etnografií afrického lidu, zaznamenávala jejich kulturu, zvyky a historii. Dalo by se říci, že v té době dílo se stalo vlastně encyklopedii celé Afriky. Přestože byl Konspekt přírodní historie vydán ve všech svazcích, obsah tohoto díla byl veřejností shledán až tak natolik propracovaný, až byl vnímán jako fiktivní výtvor zinscenovaný samotným Henrym Travisem. Proto se nakonec vydalo jen malé množství kopii ve formě vzácných výtisků, které ocenili jen laikové.

Henry Travis byl z této skutečnosti zoufalý a v létě druhý rok po svém návratu domů zklamaný zemřel.

V současnosti se udává, že v té době představitel rodu a Travisovy obchodní společnosti (což odpovídá Henrymu nejstaršímu bratru) záměrně podněcoval zvěsti o tom, že kniha je pouhou fikcí vytvořenou Henrym. Proč se tak dělo? Protože Travisova společnost se obávala možnosti, že informace obsažené v knize mohou být využity i někým jiným.

Zejména důležitých bylo prvních 8 knih ze svazků 17 až 24, které sumírovaly geologické záležitosti. Na základě těchto informací Travisova obchodní společnost ke konci 19. století zahájila v Africe těžbu nerostných surovin. Travisova společnost objevila v částech Afriky naleziště vzácných kovů, ropná ložiska, ložiska zemního plynu a další, a získáním těchto zdrojů nabyla obrovského bohatství. Tak se zrodila Divize pro rozvoj surovin Tricellu.

Vedle toho si obchodní Travisova společnost zajistila v Africe i silnou pozici a od poloviny 20. století začala aktivně shromažďovat druhy zvířat, rostlin i hmyzu. Není třeba zmiňovat, že také i pro tyto účely bylo hojně využíváno díla Konspektu přírodní historie. Ze získaného materiálu byla vyprodukována mnohá léčiva, která se potom dostávala do prodeje. Tím došlo k založení dnešní Farmaceutické divize.

„Přepravní divize“ stojící na základech Travisovy obchodní společnosti.

Na Konspektu přírodní historie, který sepsal Henry Travis, rostoucí „Divize pro rozvoj zdrojů/surovin“.

A „Farmaceutická divize“ s vlastní produkcí založenou na surovinách získaných z afrických zvířat a rostlin.

Tyto hlavní divize se v 60. letech 20. století spojily a Travisova obchodní společnost byla přejmenována na Tricell, což značilo konglomerát tvořený třemi hlavními sekcemi/buňkami. A tak vznikl dnešní Tricell.

Je třeba zmínit, že Konspekt přírodní historie napsaný Henrym Travisem nebyl sledován pouze rodinou Travisů. Oswell E. Spencer, zakladatel Umbrelly, se také soustředil na folkloristickou stránku této knihy. Na základě popisů rituálů kmene Ndipaya se domníval o existenci rostliny Progenitor, a její následné objevení vedlo k objevení Progenitor viru.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA
Warning: include(.../.../000-report.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 88

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-report.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 88Warning: include(.../.../000-menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 145

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 145

Warning: include(.../.../000-copy.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 154

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-copy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/tricelldokcvf.php on line 154