Warning: include(.../.../000-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 25

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 25

Sheva Alomar


Ve městě, kde se Sheva narodila a vyrůstala, se nacházela továrna. Umbrella závod 57. Byla to stará továrna, která byla označena pouze číslem, ale šlo se o cenný zdroj finančních příjmů, z kterého město profitovalo. 80% procent dospělých z tohoto města v továrně pracovalo a rodiče Shevy nebyli výjimkou. Její rodiče nevydělávali velké peníze, ale díky stálému příjmu mohla Sheva prožít prosperující dětství.

Ale šťastné období netrvalo dlouho. Když jí bylo okolo 8 let, hrála si se svými kamarády na ulici, když jí jasným a poklidným ovzduším náhle proletěl zvuk sirén. Byly to sirény patřící továrně. A současně z toho místa stoupal zlověstný černý kouř.

Něco špatného se dělo.

Sheva to intuitivně pociťovala a rozběhla se k továrně. Ovšem do továrny se nebylo možné dostat. Namísto osoby starého a laskavého hlídače, který děti vždy doprovázel s úsměvem, tam byli neznámí dospěláci. A nebylo možné vidět, jak vypadají, protože jejich hlavy jim zcela zakrývaly masky.

"Protikontaminační ochranná výstroj". Určitě výbava speciálních jednotek Umbrelly.

Sheva tak později vzpomíná.

Z pod masek bylo obtížné zachytit jejich utlumený hlas, ale když obrátili zbraně na Shevu a ostatní, jejich záměry byly už zcela jasné. Ačkoli v blízkosti města se jich tolik nevyskytovalo, nacházela se v této politicky nestabilní zemi četná protivládní partyzánská uskupení. Přestože byla Sheva ještě dítětem, byla obeznámena s násilím spojeném se zbraněmi. Dospělí, kteří zůstali ve městě se shromáždili, ale nikdo se těm matně se lesknoucím zbraním nevzepřel. Sheva byla za ruku odvedena zpátky domů člověkem, který žil v jejím sousedství.

Tu noc to bylo pro Shevu tou nejdelší chvílí v jejím životě. Strávila ji bez zamhouření oka zíráním na dveře. Během noci se její rodiče nevrátili a začínal již úsvit a Slunce dokonce začalo vytvářet dlouhé stíny.

Nastávala znovu noc, když Sheva zaznamenala za dveřmi šum. Vyskočila a spěchala ke dveřím. Svaly na nohách měla od neustálého sezení ztuhlé, ale to ji teď nezajímalo. Dorazila ke dveřím, horlivě je otevřela a z plných sil zakřičela: „Vítejte doma“.

Ale nestáli tam, nebyli to její rodiče. K jejímu překvapení to byl její vzdálený strýc.

„Tví rodiče zemřeli. Stalo se to v továrně během nehody.“

A pak řekl, že se ji ujímá. Pocity Shevy byly lhostejné. Strýc na svůj nákladní automobil rychle naložil věci z domácnosti, které by se mohly hodit, a odvezl Shevu do svého dalekého domu.

Ale tam její setrvání netrvalo nadlouho. Domácnost jejího strýce byla chudá, se sedmi dětmi. Kdyby neusiloval o vymáhání kompenzace od továrny, nikdy by se nezavázal přijmout Shevu, i když to byla jeho příbuzná.

Následně tento záměr jejího strýce neuspěl. Od Umbrelly se kompenzace nedočkal. Když strýc pronesl k její tetě, že „Továrna zmizela“, nebylo to taky dobré ani pro Shevu. Více než to bylo velkým problémem, že se od toho dne již nedostávalo dostatek jídla.

Hlad posiloval její lásku k jejím laskavým rodičům. A Sheva si začínala skutečně myslet, že její rodiče mohou být naživu.

Bylo to tak, sama dokonce neviděla ani jejich těla. Možná jsou naživu!

Tyto myšlenky byly den ode dne silnější. Po dvou měsících, když nad Savanou vládl úplněk, vyšla z domu svého strýce a vydala se směrem k městu, ve kterém se narodila a kde vyrůstala.

City k jejím rodičům byly silné. Avšak, rozlehlost Savany stačila k tomu, aby jimi otřásla. Druhé noci, rovněž z nahromaděné podvýživy, Sheva zkolabovala.

Noc v Savaně je překvapivě plná zvuků. Kroky zvířat, řev, bzukot hmyzu, šum trávy ohýbané vyprahlým větrem. Pro Shevu, která vyrůstala ve městě, to bylo něco nového, brzy se to však ukázalo být nepodstatné.

V té chvíli zaslechla povědomý zvuk. Tlumený hluk motoru, pneumatiky na štěrku, doplněné opotřebovaným rachocením. Byl to náklaďák. Zastavil blízko Shevy. Z místa spolujezdce vystoupil nějaký muž, podíval se na Shevu a řekl pár slov. Jak tvrdí Sheva, nevybavuje si, co tehdy odpověděla. Ale ten muž se Shevy ujal, dal ji na korbu a z místa odjeli.

Ten muž patřil k protivládním rebelům. Napřed Shevě zajistil postel a dal ji teplé jídlo, zajistil ji zpočátku pohodlí. Ale zároveň se dozvěděla krutou skutečnost.

Nehoda, která se stala v závodě patřící Umbrelle, nebyla pouhou nešťastnou událostí. V továrně se pracovalo na biologických zbraních. A finální experiment byl proveden právě za použití této zchátralé továrny. Zahrnujíc nic netušící zaměstnance, kteří tam pracovali. Včetně otce Shevy.... i její matky...

Poté, co byl experiment dokončen Umbrella přiměla vládu k nasazení armády, aby v rámci utajení této skutečnosti zlikvidovali továrnu i město. A to důkladně. Město, ve kterém se Sheva narodila a vyrůstala, již neexistovalo.

Sheva cítila zlobu. Umbrella ji připravila o rodinu kvůli své sobeckosti. A taky vláda, která za Umbrellou vrtěla ocasem. Sheva se rozhodla, že se přímo připojí ke skupině protivládních bojovníků.

Zpočátku vykonávala pouze práce typu umývání a obstarávání jídla, ale za několik let se začala ujímat i zbraní. O celé této „partyzánské“ éře se Sheva moc vyjadřovat nechce. Buď nemá velmi dobré vzpomínky nebo se za své činy z té doby stydí.

Uběhlo sedm let, co se Sheva vžila do své partyzánské role. Jednoho dne Sheva přijela do města pro zásoby. Nakupování patřilo mezi jednu z jejích důležitých povinností.

Přestože její život partyzánky se ubíral po mnoho let, ona sama byla náctiletou dívkou. Pokud by někdy potlačila svůj ostrý pohled, nebyla by ve městě ani podezřelá. K Shevě přistoupil jeden muž. Vypadal jako místní lidé, ale v jeho slovech byl znát cizí přízvuk. Ostražitě Shevě předal kus zprávy a rychle dodal:

„Pokud si tu zprávu přečteš a uvěříš ji, tak za 2 hodiny přijď do kostela v uličce“

Jakmile toho tolik dopověděl, zmizel v davu. Sheva zprávu přijala, protože tam uviděla jí dobře známá písmena.

„Umbrella“

Farmaceutická společnost, která pro svůj pošetilý experiment vzala Shevě její rodinu. Bez tohoto experimentu by také neskončila u partyzánů.

Ve zprávě stálo.

Protivládní bojovníci, ke kterým Sheva patřila, plánovali rozsáhlý biologický útok s cílem svrhnout vládu. Proto se zdálo, že se brzy pokusí dohodnout s Umbrellou. A jiní od Shevy požadovali, aby tomuto obchodu pomohla zabránit.

Přestože se mohlo jednat o nastraženou léčku ze strany vlády, převládla u ní intuice, že je to pravda. Na to, proč se tak domnívala, Sheva říká:

„Přestože plno vládních představitelů vyznávalo francouzský způsob mluvy, protože na tuhle zemi měla Francie silný vliv, byl ten muž přesto jiný. Sice jsem tomu v té době nerozuměla, ale jen hrstka měla anglický přízvuk.“

Tato intuice byla správná. Sheva se v kostele setkala se dvěma muži.

Tím, který ji dříve předal zprávu. A s dalším mužem oblečeným do obleku bez kravaty, který se představil jako „zaměstnanec vlády Spojených států“.

Záměr tohoto muže v obleku byl jednoduchý. Jen zničení Umbrelly. Při tomto obchodě se na scéně měl objevit jeden člověk. Zřejmě byl tento člověk klíčový. A tak navíc po Shevě požadovali, aby napomohla v dopadení tohoto muže. Hovořil, že pokud se podaří tohoto muže dopadnout, o rebely jim nejde.

Muž v obleku slíbil, že Sheva nebude zatčena ani předána vládě. Vše o čem tento muž v obleku mluvil, se zdálo být pravdivé. Nicméně, ona má zradit své dlouholeté spolubojovníky... Protože si všimnul jejího zaváhání, zeptal se Shevy.

„Nenávidíte Umbrellu?“

Sheva vzápětí přikývla.

„Proto jsme si vás vybrali. A stejně tak, pokud chcete bojovat proti Umbrelle, musíte nynější spolubojovníky opustit.“

„Chcete, abych já s vámi spolupracovala?“

„Ano. Nakonec oni jsou protivládní povstalci. Nevybírají si pro svůj účel způsoby. Ale my jsme jiní. Pro správný cíl si vybíráme jen správný způsob.“

„Ušlechtilá věc. Ale co očekáváte od patnáctileté holky?“

„Věk nehraje roli. Nenávist vůči Umbrelle a je-li vůle a síla bojovat, potom budete skvělým společníkem.... ovšem, ačkoli je potřeba vám trochu vštípit základy toho, jak mluvit se staršími.“

A jakmile to muž v obleku dořekl, sarkasticky se usmál.

O tři dny později provedli speciální jednotky zátah na místo probíhajícího obchodu. Sheva nechala odemknout vstup do budovy, kde se obchod uskutečňoval, a se speciálními jednotkami čekajícími na vhodnou příležitost, byla ve spojení pomocí odposlouchávajícího zařízení. Operace byla úspěšná. Muž od Umbrelly jako hlavní cíl byl okamžitě zadržen a odvezen. Sheva toho muže poté již neviděla.

Sheva byla zadržena společně s ostatními rebely, ale byla převezena na Americký konzulát a její spolubojovníci byli propuštěni o dva dny později. Po ujištění Sheva nastoupila do soukromého letadla, které připravil muž v obleku.

Shevě se ve Spojených Státech dostalo vzdělání. Přirozeně inteligentní dokázala zvládnout Angličtinu za šest měsíců a po dvou letech získala dostatek akademických dovedností, aby mohla jít na univerzitu. Samozřejmě není třeba dodávat, že si mezitím osvojila i řadu způsobů chování, které rovněž zahrnovaly to jak zvládnout komunikaci se staršími.

Po vystudování univerzity se na základě doporučení jejího ochránce, muže v obleku, rozhodla připojit k nově zformovanému BSAA. Přestože Umbrella přestala existovat již před několika lety, ambice Shevy se už nedotýkaly pouze Umbrelly. Poté, co Sheva po narukování dokončila základní výcvik, byla přiřazena k družstvu, které vedl Josh Stone. Za dalších osm měsíců Sheva dokončila výcvik zahrnující bojovou způsobilost a byla jmenována agentem BSAA. Stala se tak aktivní celosvětovou jednotkou.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA
Warning: include(.../.../000-report.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 161

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-report.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 161Warning: include(.../.../000-menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 218

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 218

Warning: include(.../.../000-copy.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 227

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-copy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/shvaslod.php on line 227