Zápisky Patricka 2


Hlasy těch držených v podzemí neustávají. Od vpravení viru podle instrukcí Sira Oswella uplynul týden. Už to nejsou lidé.

Doposud jsem vypomohl s mnoha experimenty. Je otázkou, do jaké míry může být nápomocen pouze jeden komorník bez vědeckých znalostí, ale teď když Sir Oswell je vůči všem ostatním kolem něho nedůvěřivý a důvěřuje jen mně, měl bych být vlastně pyšný na to, že mu mohu s těmito věcmi pomoci.

Ale momentálně se mezi mými myšlenkami a srdcem pomalu vytváří menší rozepře. Ač jsem myslí potěšen, že mohu panu Oswellovi pomoci s jeho experimenty, srdce to tak nevnímá a mnou rezonují výkřiky.

Mám na výběr ze dvou možností. Buď si dopřát odpočinku a uklidnit své emoce, a nebo na ně prostě nebrat ohledu.

Takto uvažovat je ztrátou času. „Věrnost a slušnost“. S touto zásadou mé rodiny jsme sloužili Spencerům po generace. Abych došel těmto slovům, budu sloužit panu Oswellu do poslední chvíle a nezpronevěřím se tak mému dosavadnímu životu. Není to tak zřejmé?

Je čas. Musím se vydat do sklepení, abych se podíval na stav těch lidí a podal o tom zprávu.

Sloužit loajálně. A s úctou.

Resident Evil 5 dokumenty / documents


© 2011-2017 Tricell.cz, Resident Evil Fansite
Poslední novinky:     Resident Evil 7 získává první DLC „Banned Footage vol.1“   •   RE7 Live-action trailer   •   Může být Glenn Arias agent Hunk?   •   Stahujte fanouškovské demo Resident Evil 3.5   •   Druhý trailer na Resident Evil: Vendetta