Warning: include(.../.../000-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 25

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 25

Excella Gionne


Rodina Gionne, ve které Excella vyrostla, představuje svým jménem rod evropských obchodníků. Protože její babička pocházela z rodiny Travisů, kteří také stáli za založením Tricellu, lze mluvit o tom, že Excella pochází z velmi vážených rodů. Je velmi pyšná na svůj původ a na to, že se narodila a vyrostla v tak prestižní rodině, navíc pro svou krásu i se silnou tendencí se povyšovat nad druhé (zejména muže).

Avšak, nikdy by nedosáhla současné pozice jen proto, že jde o majetnou a dobře vypadající dcerunku. Síla Excelly leží v její uvážlivosti.

K talentu vedení, který podědila po svém otci, vystudovala na univerzitě genetické inženýrství, kde velmi rychle postupovala kariérním žebříčkem a toto její nadání ocenila i společnost Tricell, kterou spravovala rodina její babičky. A tak se ve svých pouhých 18 letech stala členkou Farmaceutické divize Tricellu.

Ovšem přestože velmi talentovaná a s příbuzenskými vazbami na zakladatelskou rodinu, ona sama původem patřila k rodinné větvi Gionnů. Uvnitř společnosti ji byl k dispozici pouze jeden výzkumný tým z dalších tuctů. Pro její charakter, kdy pro ni nebylo v pořádku stát v závětří jiných lidí, to muselo být značně ponižující.

A v této době se dostala do kontaktu s Albertem Weskerem. Wesker si povšiml jejího talentu a temperamentu a poskytnul Excelle informace, které vlastnil. Ty se týkaly například t-viru a jiných.

Excella tak získala zaručenou zbraň. Na základě těchto informací a technologií, které poskytla, došlo u Tricellu k velikému pokroku ve vývoji biozbraní.

Současně navíc došlo ke šťastnému rozpadu korporace Umbrelly, která se pyšnila prvenstvím v podílu na trhu s biologickými zbraněmi, a Tricell sám se tak začal bez problémů na tomto trhu podílet svým dílem. To současně upevňovalo vliv Excelly jako největšího přispěvovatele v rozvoji, což mimoděk s jejími slovy a jednáním vedlo dokonce k jejímu získání vlivu nad řízením Farmaceutické divize. To bylo také cíleným výsledkem samotného Weskera.

Následně Excella zažádala o pozici generálního ředitele Africké pobočky Tricellu. S materiály ohledně biologických zbraní a obratným využitím lichotek i zastrašování, nakonec toto místo šikovně získala do svých rukou.

Je snadné si představit, že její uvedení do pozice generálního ředitele Africké pobočky inicioval Wesker. Wesker využil náklonnosti, kterou k němu Excella chovala, a hodlal zužitkovat jí i Tricell a jeho Africkou pobočku pro svůj vlastní projekt Uroboros.

Excella se ujala své funkce ředitelky pro Africkou pobočku a nejprve nechala obnovit Africkou laboratoř Umbrella, která byla tou dobou již opuštěná. Tato laboratoř byla zbudována Umbrellou pro potřeby výzkumu na viru Progenitor a ukázala se být nezbytným zařízením pro dokončení projektu Uroboros. Po uvedení laboratoře znovu do provozu byl prováděn výzkum Uroboros viru zatímco financování výzkumu bylo zajišťováno pomocí obchodování s biologickými zbraněmi, pro které byl využit jeden z jejich pěšáků Irving.

A Projekt Uroboros se dostal do své finální fáze.

Ona sama snila o tom, že po dovršení tohoto projektu se v novém světě stane královnou, ale nakonec byla sama infikována virem Uroboros z rukou muže, který měl být jejím králem, Weskerem. Jakmile došlo k odmítnutí genů Excelly, Uroboros virus se začal vymykat kontrole. Nakonec vlivem viru zmutovala do obrovské formy Uroboros monstra, které prorazilo jejím tělem a ukončilo tak její život.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA
Warning: include(.../.../000-report.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 82

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-report.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 82Warning: include(.../.../000-menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 139

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 139

Warning: include(.../.../000-copy.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 148

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-copy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/exlckvlla.php on line 148