Warning: include(.../.../000-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 25

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 25

BSAA


Po zničení Raccoon city čelila Umbrella těžké krizi, jakmile se vyrojilo množství žalob, které se zabývaly šetřením její zodpovědnosti v tomto incidentu. Ovšem větší újmu než Umbrella utrpěla jiná skupina. Tou byla tzv. Federace farmaceutických společností, obchodní organizace, do které vstupovaly farmaceutické společnosti z celého světa. Umbrella vyvíjela a experimentovala s tzv. bio-organickými zbraněmi (B.O.W.), a distribuovala je na černý trh, čímž znevážila důvěru celého farmaceutického průmyslu. Dalším podnětem rovněž bylo, že Umbrella sama o sobě patřila u Federace k výkonné radě.

Kdyby po skončení toho všeho došlo jen k pošramocení celkového obrazu Federace. V moderní době jsou přece jen zdravotní péče a nabízená léčiva neoddělitelnými složkami. V některých případech, je-li léky nutné využívat, nemusí takový malý neduh vesměs moc znamenat.

Ovšem s postupujícím soudním procesem došlo ke změně. V žalobou předkládaných důkazech se začala objevovat jména dalších nejrůznějších farmaceutických společností.

Umbrella obratně ve všech aspektech vývoje biozbraní začleňovala technologie a chemikálie vyvinutými právě jednotlivými farmaceutickými společnostmi. Bylo jedno, zda šlo o všechno, Umbrella totiž pověřila každou farmaceutickou společnost částečným vývojem tak, aby si neuvědomily, že tento vývoj je v skutečnosti určen na program biologických zbraní. Z pohledu jednotlivých farmaceutických společností to znamenalo, že se na vývoji biozbraní podílely nevědomě. Mezi členy Federace byla problematika kolem Umbrelly dlouho považována za problém někoho jiného. Avšak, pokud se jich samotných už začala dotýkat taková podobná obvinění, potom to situaci razantně měnilo.

Na krk jim mohla připadnout vina za incident, který si vyžádal 100 000 obětí. A pokud by tento soudní proces prohrály, byla by jejich existence do budoucna bez šance. I v případě, že by byly zproštěni obžaloby, tato obvinění by stejně znamenala hrozbu nejen pro jejich prodeje, ale vliv by to mělo i na další autorizace u světových vlád. Pro farmaceutické společnosti, které se zabývají vývojem nových léků, které nemohou být nakonec schváleny, je to stejné jako rozsudek smrti. Členové Federace proto museli začít jednat.

Federace farmaceutických společností přistoupila k obžalobě se žádostí o dohodu. Nabídla, že bude plně spolupracovat na vyřešení incidentu a ochotně poskytne jakákoliv důvěrná obchodní tajemství, která pomohou Umbrellu zatlačit do kouta. Tento návrh byl obžalobou, horlivě se zabývající Umbrellou, nadšeně přijat, a od obviněních ostatních firem Federace se nakonec opustilo.

V roce 2003 bylo definitivně rozhodnuto o tom, že Umbrella zcela případ prohrála. Umbrella se rozpadla a zdálo se, že přes skandál, který postihl celý farmaceutický průmysl, vše skončilo.

Ovšem, situace se začala vyvíjet nečekaným směrem. Zbankrotování Umbrelly zapříčinilo, že její bio-organické zbraně se volně začaly šířit na černém trhu po celém světě. Protože se mohly dostat do rukou určitých států, guerillových skupin nebo teroristům, hrozba těchto bio-organických zbraní se široce dotýkala i veřejnosti. Federace farmaceutických společností byla donucena se znovu zabývat dalšími opatřeními.

Tak došlo k zorganizování protibioteroristické skupiny BSAA (Bioterorism Security Assessment Alliance - Bezpečnostní a posudková aliance v bioteroru). Zpočátku bylo BSAA zorganizováno z elitních jedenácti lidí, kteří byli jako pozorovatelé během proti-bioteroristických operací vysíláni k armádám a bezpečnostním silám jiných států. Šíření a dopady bioteroru však byly větší než se předpokládalo a začínalo být nemožné tímto způsobem situaci odpovědně zvládat.

Proto bylo zvažováno vytvořit jednotky, které by byly na tuto situaci schopny efektivněji reagovat, ale BSAA byla jako organizace spravována ze soukromého sektoru. Vyšetřování v cizích zemích s vládami, zatýkání a s tím související použití adekvátních sil, to vše bylo v pravomoci BSAA omezeno. Jenomže hrozba bioteroru se již stala celosvětovým problémem. A tak bylo BSAA reorganizováno na proti-bioteroristickou jednotku spadající do pravomocí Organizace spojených národů.

Dá se říci, že jako speciální síly pod jurisdikcí OSN v základních bodech v určité míře vyhovovaly členským státům u OSN. V usnesení týkajícího se zformování BSAA fakticky uznalo činnost BSAA pro své země 70% členských států, zbylé země přijaly jejich činnost s určitým omezením. Toto byl však vznik současné BSAA.

Centrála BSAA leží ve Spojeném království, ale přesné umístění nebylo uveřejněno. Předpokládá se, že jednotky BSAA mohou být nasazeny v místě své kompetence během 12 hodin, a tak tedy působí na základnách blízko hlavních center nebo přímo leteckých základnách. Také se udává, že několik základen spadá do stejného rámce pravomoci různých poboček.

Rozsah působnosti jednotlivých BSAA poboček je následující:

Velitelství v Evropě:
zahrnuje evropský region, včetně ruského západního regionu

Pobočka středního východu
zahrnuje region středního východu, včetně části afrického kontinentu

Severoamerická pobočka
zahrnuje celou Severní Ameriku (zde slouží Chris Redfield)

Jihoamerická pobočka
zahrnuje celou Jižní Ameriku

Západoafrická pobočka
zahrnuje západní Afriku (zde slouží Sheva Alomar)

Východoafrická pobočka
zahrnuje východní Afriku

Pobočka pro dálný východ
zahrnuje východní ruský a asijský region a části východní Indie

Pobočka pro Oceánii
zahrnuje region Oceánie soustředěný kolem Austrálie

Antarktida, kde se nacházela Antarktická laboratoř Umbrelly, spadá do působnosti Pobočky pro Oceánii.

BSAA v každé pobočce disponuje početnými jednotkami, z nichž mnohé jsou tvořeny zkušenými jedinci z bezpečnostních, vojenských a speciálních sil z jednotlivých zemí.

Dále se udává, že vládní organizace jednotlivých států přidělily k sloužícím jednotkám i velký počet osob jako pomocný personál.

Sloužícím jednotkám rovněž poskytuje podporu také skupina expertů, zajišťujících nejrůznější technickou, zdravotnickou, fyzickou, či psychologickou podporu.

Jednotky BSAA se mohou rozdělit do dvou skupin.

Tu první představují členové tvořící Speciální operační jednotky (Special Operations Unit). Tato uskupení jsou profesionálními bojovými útvary. Základní organizační jednotkou je družstvo o velikosti 12 osob a někde je těchto 12 členů rozděleno do 3 týmů po 4 lidech.

Charakter Speciálních operačních jednotek (SOU) spočívá ve flexibilním nasazení jejich členů. V závislosti na rozsahu dané operace je běžnou praxí spojování týmů, a v případě společných operací je možné zaznamenat více než 70 elitních členů z každé pobočky, kteří se na dané operaci podílejí.

Například během této operace (události v RE5) je velitelem Alfa týmu Dan DeChant, a tým je improvizovaně zformován z původních DeChantových lidí a dále z členů jiného týmu. (Označení jeho týmu jako Alfa je tak používáno pouze pro účely této operace).

Dá se říci, že takové speciální operační jednotky jsou výsledkem, který z hlediska operace bere v potaz výhody při boji proti neznámým biozbraním, kterých by za těchto okolností nebylo stávajícími organizačními postupy a zorganizovanými konvenčními jednotkami možné docílit.

Druhou skupinu představují tzv. Agenti pro speciální operace (Special Operations Agent). Běžně jsou jednoduše označování jen jako agenti. Zatímco SOU se pohybuje jako tým, tito agenti jednají jako jednotlivci. Hlavním úkolem agentů je vyšetřování a zpravodajská činnost a svou přítomností v podstatě slouží jako zrak BSAA. S ohledem na charakter operace nebo v případech pokud nemohou být přímo nasazeny bojové jednotky, se i agenti zúčastňují těchto akcí. V takovém případě jsou pro provedení operace nejmenší základní bojovou jednotkou dva lidé.

Rovněž se někteří agenti zapojují do operací mimo rámec svých příslušných poboček. Mnoho z nich jako agenti sledují ilegální aktivity, které probíhají v různých oblastech. Pro tuto operaci je jedním z takových agentů i Chris Redfield.

Protože jsou agenti schopni jednat na vlastní pěst, je na ně pohlíženo jako na nadřazené vůči členům SOU. Agenti jsou ve skutečnosti vybírání na základě výrazně odlišně vnímané způsobilosti a psychologických aspektů než jen dle dovedností. Z těchto důvodů nebývá proto neobvyklé, že v případě jen porovnání schopností mezi jednotlivci, je mohou členové SOU dokonce i překonávat.

BSAA je veřejná organizace skládající se z mezinárodních jednotek, avšak vzhledem k okolnostem založení této organizace je obecně známo, že její činnost převážně dotuje právě Federace farmaceutických společností. Přestože se tato skutečnost často stává terčem kritiky, bez finanční podpory by dotování připadlo členským státům a situace by se v tomto nevylepšila. Vzhledem k tomu, že financování BSAA je pro Federaci považováno za důležité k prosazování pozitivního renomé celého průmyslu, předpokládá se, že tyto vazby budou prozatím nadále trvat.

Závěrem lze dodat zajímavost, že první členové patřící k BSAA se označují jako "Původní jedenáctka". Tento pojem je odvozen od sedmi astronautů, kteří byli vybráni v rámci amerického Projektu Mercury, a kteří tak byli nazýváni jako "Původní sedmička". K Původní jedenáctce patří mimo jiné také Chris Redfield, a i několik dalších těchto členů je dodnes stále aktivních v příslušných týmech.

Resident Evil 5 dokumenty / documents
8. listopadu 2015, ZvacA
Warning: include(.../.../000-report.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-report.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 137Warning: include(.../.../000-menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 194

Warning: include(.../.../000-copy.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 203

Warning: include(): Failed opening '.../.../000-copy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/tricell/doc/re5/bsaaccmv.php on line 203