Zápis osmého kastelána


Po mnoho generací zde má rodina Salazarů sloužila jako kasteláni a na svých bedrech si v minulosti nesli hřích. Za dávných časů první kastelán tohoto hradu zhřešil tím, že zasáhnul proti sektě Los Illuminados, která v této oblasti měla své kořeny, a zbavil ji její moci.

Jako stoupenec tohoto kultu i jako osmý kastelán je mou povinností, abych tento hřích, jenž byl na tomto hradě v minulosti spáchán, odčinil.

A aby se tento hřích odčinil, bylo v prvé řadě nezbytné obnovit skutečnou moc Los Illuminados kultu. Ačkoli to nějaký čas trvalo, podařilo se reprodukovat „Plagu“, jež byla zapečena na tomto hradě, čímž kult konečně mohl znovu nabýt své kdysi ustavené moci.

Avšak „Plaga“, která byla zapečetěná do podzemí tohoto hradu, nebyla mnou lordu Saddlerovi navrácena jen kvůli odčinění dávného hříchu. Ale rovněž protože jsem si povšimnul, že všechen lid může být s pomocí moci lorda Saddlera zachráněn.

Pro proměnu světa do jeho správné formy je nezbytné za moci „Plagy“ očistit hříšné lidské bytosti. Stanou se „Ganado“ a svou přítomností si zaslouží žít.

A jakmile takový celý svět podle představ lorda Saddlera nadejde, bude tím moci být i odčiněno hříchu mé rodiny Salazarů.

Resident Evil 4 dokumenty / documents


© 2011-2017 Tricell.cz, Resident Evil Fansite
Poslední novinky:     Resident Evil 7 získává první DLC „Banned Footage vol.1“   •   RE7 Live-action trailer   •   Může být Glenn Arias agent Hunk?   •   Stahujte fanouškovské demo Resident Evil 3.5   •   Druhý trailer na Resident Evil: Vendetta